Tetovaný

INEVERA – z nesmělé malé dívenky pocházející z prosté košíkářské rodiny se stala nejmocnější žena Krasie a první manželka samotného Šar´damy Ka. Tvrdý dama´tingský výcvik jí učinil silnou, ctižádostivou a záhadnou.
Manva – Ineveřina matka, košíkářka, zdrženlivá a rozumná.
Kasád – Ineveřin otec, šarúm (válečník), bezohledná alkoholem nasáklá troska. Po svém prohřešku na své rodině, po kterém ho měla čekat jistá smrt, však dostal druhou šanci, a stal se dobrým manželem.
Soli – Ineveřin starší bratr, rovněž šarúm, avšak čestný, statečný a laskavý k sestře i matce.
Melan – dcera Qevy, nie´dama´ting, která byla u Ineveřina nástupu na Hannu Paš. Byla vysoká a statná, hrubé lícní kosti a zahnutý nos jí dávaly dravčí vzhled. Melan byla Ineveře přidělena na první rok výcviku, aby ji provedla na cestě zaslíbených. Měla jí ukázat co a jak, avšak zodpovídala za Ineveřiny chyby. Všechny nie´damy´ting, které se pro dama´tingský výcvik narodily, Ineveru nenáviděly, přičemž Melan asi nejvíc.
Qevadama´ting, Ineveřina učitelka, přísná, ale spravedlivá. Ne zrovna přátelská, ale ani nepřátelská.
Kenevadamaji´ting v době Ineveřina výcviku, matka Qevy. Přísná jako všechny damy´ting, ale stejně jako Ineveru, se pro výcvik nenarodila, ale povolaly ji až věštecké kostky.

JARDIR – Ahmann Jardir se prohlásil Šar´damou Ka, Osvoboditelem, a sjednotil znesvářené krasijské kmeny do mocné armády. Odvážný, cílevědomý a čestný muž, upřímný k přátelům i nepřátelům.

ABBAN – Jardirův přítel v době výcviku na válečníka. Po svém zranění už nikdy nemohl chodit jako dřív, stal se chaffitem (tj. podřadná kasta) a ztratil tak důstojnost včetně Jardirova přátelství. Má nadání na obchod a kšeftaření, které mu přineslo bohatství, je vypočítavý a ziskuchtivý, postrádá šarúmskou odvahu, ale má dobré srdce.

TETOVANÝArlen Sedlák z Tibbetské Říčky, nebojácný, skromný a odhodlaný skoncovat s démonským útlakem. Vždy toužil jen po tom dát lidem možnost bránit se, avšak lidé v něm našli svého Osvoboditele, přestože to Arlen sám popírá.

REENA – nejmladší ze tří dcer statkáře Harla. Poté, co jí Arlen zachránil od rozsudku smrti, cestuje s ním, učí se od něj, maluje si na tělo chrany černořapem a divoce bojuje s démony. Arlenova snoubenka a posléze i manželka.

LEESHA – laskavá a krásná Leesha je zručná kořenářka v Drvoštěpské Kotlině. Bystrá, satrostlivá a pro svou dobrosrdečnost všemi milována.
Elona – Leeshina matka. Na svou dceru byla vždy tvrdá, až krutá, nebylo žádným tajemstvím, že si vždy přála syna. Ale od té doby, co se Leesha stala kořenářkou a vybudovala si v Drvoštěpské Kotlině důvěru a silné postavení, jejich vztah pookřál. Elona byla vždy nestydatá vesnická poběhlice, ale měla zvláštní dar vidět věci střízlivě a jasně.
Gared – dříve žárlivec a rváč, který kdekoho šikanoval. Po smrti svého otce se ale změnil. Stal se vůdcem drvoštěpů a svou sílu nyní uplatňuje v boji s démony. Přestože se k Leeshe stále chová ochranitelsky, ona už jeho vznětlivost dokáže zkrotit.
Wonda – mladá dívka, která si z Bitvy o Drvoštěpskou Kotlinu odnesla ošklivé jizvy na tváři i na duši. Zasvěcuje svůj život boji s démony. Je skvělá lučištnice a naprosto oddaná Leeshe.

ROJER – svéhlavý mladý žonglér, samorost a geniální houslista, který svou hudbou dokáže démony zklidnit i rozlítit. Pohledný, upovídaný a manžel Jardirovy dcery Amanvy a její služebné Sikvy, které si zamiloval hlavně díky jejich krásnému zpěvu.
Amanva – Jardirova dcera, kterou nabídl Rojerovi jako manželku poté, co poznal jeho houslovou magii. Stala se Rojerovou první manželkou. Plnoprávná dama´ting, hrdá a silná, svého manžela respektuje a miluje, přestože si jejich kultury navzájem v mnohém odporují.
Sikva – druhá Rojerova manželka, Amanvina služebná. Společně s Amanvou doprovází svým zpěvem Rojerovu hru na housle.

Zanechat komentář