Tetovaný

Děj ve zkratce:

Za novoluní Jádro vyvrhává hrůzy, o jakých se obyčejným smrtelníkům ani nesnilo. Démoni mají své vojevůdce a jejich kořistí jsou dva sjednotitelé, jejichž síla nebezpečně vzrostla. Každý jeden z nich má potenciál být legendárním Osvoboditelem a zničit démony jednou provždy.

Arlen Sedlák z Tibbetské Říčky a Ahmann Jardir z Pouštního Kopí. Kdysi bratři, nyní nenávidění sokové. Kudy Arlen chodí, tudy popírá, že je Osvoboditelem, ale čím více se snaží být stejným jako ostatní, tím horoucněji v něj všichni věří. Jardir již sjednotil bojechtivé krasijské pouštní kmeny do velkého vojska a prohlásil se Šar’damou Ka, Osvoboditelem. Má v držení starodávné zbraně, které mu dávají nevídané schopnosti, a také prorockou magii démonských kostí své manželky Inevery. Oba budou vystaveni smrtící zkoušce démonských hord.

Děj podrobně:

– tzn. POZOR SPOILERY!!!

Inevera
Minulost

Všechny dívky v devíti letech mají předstoupit před damu´ting (krasijská věštkyně-léčitelka), aby se zjistilo, jaká životní dráha jim je určena. Inevera byla toho dne strachy bez sebe. Dama´ting Qeva před ní rozhodila věštecké kostky (tzv. alagai-hory) a dlouho je pozorovala. Dokonce zavolala damaji´ting Kenevu, nejmocnější ženu v celé Krasii, aby se na kostky podívala. A tak se stalo, že Inevera, dívka vyrůstající na tržnici, byla přijata do učení na damu´ting.

Brzy však zjistila, že život v paláci pro ni bude stejně těžký, jako život na Bazaru, ne-li těžší. Ostatní učednice ji budou nenávidět a tyranizovat. Qeva jí vysvětlila, že je to proto, že dívce, kterou povolaly do učení kostky, je předurčeno stát se damaji´ting. Ostatně Inevera se o tom na vlastní kůži přesvědčila hned téhož dne večer, a pak všechny další večery. Její největší sokyně Melan, která dostala Ineveru na starost, ji šikanovala, jak se dalo. Přesto se Inevera nenechala zlomit. Učila se šarusahk, ranhojičství i chraničářství a mnoho dalších umění a věd, a učila se rychle. Zkoušku na horu složila již po dvou letech, čímž získala právo vstoupit do komnaty stínů a vyřezat si tam vlastní věštecké kostky z pravých démonských kostí. Zkoušku na závoj složila ve čtrnácti, nejmladší dama´ting za staletí. Od té doby jí její alagai-hory provázely na každém kroku. Přivedly jí do cesty Ahmanna Jardira, slibného mladého válečníka, a řekly jí, že bude jejím manželem a že se může stát Osvoboditelem. Svou vychytralostí Inevera Jardirovi dláždila cestu k moci.

Když do Pouštního Kopí přišel Arlen, Jardir už byl Šarúm Ka. Arlen v Labyrintu prokázal statečnost a bojovnost, což Jardir velmi obdivoval, ale Inevera mu předpověděla, že ho jednou bude muset zabít. To se Jardirovi z hloubi duše příčilo, ale i přesto když se Arlen jednou do Krasie vrátil s Kadžiho kopím, Jardir svého přítele zradil, kopí mu sebral a nechal ho napospas poušti.

Arlen a Reena

Arlen a Reena byli zasnoubeni. Cestovali společně a v noci bok po boku pobíjeli démony. Arlen jí svěřil svá tajemství – jeho schopnosti a sílu, které mu dalo démonské maso. Reena si kreslila na tělo chrany černořapem. Při boji do ní magie pronikala stejně jako do Arlena, dávala jí sílu a zbystřené smysly, avšak po východu slunce z ní magie vyprchala. Arlen ale kdysi jedl démonské maso a to mu dalo schopnost magii uskladnit, ale jeho kůže si zároveň uchovala odolnost proti slunci. Snažně jí prosil, aby démonské maso nejedla, ale Reena neposlechla.

Měli namířeno do Drvoštěpské Kotliny, ale cestou udělali odbočku k jednomu rančerovi. Arlen u něj koupil klisnu jako zásnubní dar pro Reenu. Sama si jí vybrala a dala jí jméno Snoubenka.

Do Kotliny dorazili v noci, zrovna když drvoštěpové čistili prostor od démonů pro novou velechranu (pro další rozšíření vesnice). Arlen Reeně představoval důvěrně známé tváře i místa. Ale mnohé se od jeho odjezdu změnilo. Byli tu Dřevní vojáci z Angiers v čele s knížetem Thamosem, vlastně teď už hrabětem Thamosem, protože ho jeho bratr, vévoda angierský, jmenoval Pánem Drvoštěpské Kotliny a přilehlého okolí. Také se dozvěděli, že Leesha a Rojer se stále nevrátili z Rizonu, kam odjeli s Krasijci poté, co Jardir požádal Leeshu o ruku. Ale i Arlen s Reenou měli pro místní novinky. Pověděli jim o prohnaných mozkových démonech, kteří ostatní démony řídili, jako velitel řídí vojáky, a také o jejich měňavcích, kteří na sebe mohli vzít jakoukoli podobu.
Následuje společná část Arlena, Reeny, Leeshy a Rojera viz níže.

Leesha a Rojer

Leesha, její rodiče, Rojer, Gared a Wonda ještě naposledy posnídali s Jardirem a jeho muži než se vydali na cestu do Kotliny. Jardir jim přidělil doprovod, aby jim zajistil bezpečný návrat. Jel s nimi i kaprál Kaval, který bude pokračovat s bojovým výcvikem Kotliňanů, a také Rojerovy novomanželky – Sikva a Amanva, Jardirova dcera.
Cestovali v kočárech, takže se cesta vlekla. Když projížděli Rizonskými vesnicemi, všude byly patrné stopy krasijské převýchovy. Ženy chodily zahalené, chlapci a muži odvedeni na výcvik, nikde nebyl vidět jediný muž v bojeschopném věku, všude zněla krasijština a vonělo ostré krasijské koření. Leesha a Rojer věděli, že dalším cílem krasijského útoku bude Lakton a přemýšleli, jak by Laktoňany varovali.

Jakmile opustili Jardirovo území, v každé vesnici, kde nocovali, udělal Rojer se svými manželkami vystoupení. Hrál na housle a ony zpívaly, ovšem netušily, že slova krasijské písně, kterou Rojer přeložil do thesštiny (tj. jazyk severu) jsou ve skutečnosti převyprávěním krasijského dobývání severu, a tudíž dokonalým varováním pro zatím nedotčené vesnice.

Mimoto byl Rojer se svými manželkami při hře a zpěvu natolik sladěni, že začal objevovat nové způsoby ovládání démonů. Amanva mu navíc darovala pochraněný podbradek na housle, který mnohonásobně zesiloval jeho hudbu i jejich zpěv. Nebyl to ale dárek jen tak čistě z dobroty srdce – byla na něm vyrytá i chrana odposlouchávání, na což ho Leesha, která se pomalu začínala učit kostkové magii, upozornila. Vztahy mezi Leeshou, Rojerem a jeho manželkami byly napjaté. Leesha trpěla silnými bolestmi hlavy, které jí přinášely kupící se starosti, jakož i zjištění, že je těhotná.
Následuje společná část Arlena, Reeny, Leeshy a Rojera.

Společná část Arlena, Reeny, Leeshy a Rojera:

Když se Leesha, Rojer a jejich krasijský doprovod vrátili do Kotliny, přivítal je ozbrojený oddíl hraběte Thamose, který je ihned doprovodil k Jeho Výsosti. Cestou se Leesha dozvěděla od kořenářky Darsy o současném dění v Kotlině, o návratu Tetovaného i o jeho zasnoubení s Reenou.

Během slyšení u hraběte byl Gared Drvoštěp jmenován vojvodou drvoštěpů, baronem z Drvoštěpské Kotliny. Rojerovi bylo nabídnuto místo hraběcího herolda z Kotliny, které odmítl, aby se věnoval výuce houslového umění, jímž se dají očarovávat jadrnci. Leesha byla jmenována vévodskou kořenářkou Kotlinského hrabství, které nemohla odmítnout, aniž by na to místo přišla nějaká jiná, která by samozřejmě začala omezovat Leeshinu moc v Kotlině, přesto si vzala čas na rozmyšlenou. Následně byla ke slyšení přizvána Amanva, v zádech šarúmy Kavala a Kolífa, aby mluvila za Krasijce. Přednesla požadavky pro to, aby Jardir ušetřil Kotlinu a udělal z ní nezávislý kmen s vlastní samosprávou a vůdci: žádá, aby ho uznali jako Šar´damu Ka, a jeho sňatek s Leeshou.

Setkání s Arlenem bylo více než napjaté. Reena s Leeshou na sebe hleděli se zjevnou nevolí; jedna druhou nebyla schopná jen tak přenést přes srdce. Leesha k Arlenovi stále něco cítila a bylo pro ni nesnadné přihlížet jeho vztahu s Reenou, o to více pak jejich svatbě. Aby zahnala bolest a pocit osamění, svedla hraběte Thamose.

Avšak novoluní se kvapem blížilo, takže všechny radosti a strasti byly vytlačeny přípravou obrany Kotlinského hrabství. Prvního dne novoluní, povstal z Jádra choť královny démonů a tři démonští princové na severu a tři na jihu.

První nápor ohnivých démonů byla jen zástěrka, proto Rojer, Reena a Gared jeli zjistit, co se děje v pozadí. Spatřili démony (pod vedením mozkových démonů) organizovaně budovat velechranu, jejíž tvar jim byl neznámý. Než ale stačili zjistit cokoli dalšího, byli napadeni. Rojer se je snažil zachránit svou hudbou, ale démoni ovládaní myslí jadrnských princů byli vůči ní odolnější, a všichni tři vyvázli jen s obtížemi.

Ukázalo se, že každý ze tří jadrnských princů buduje jednu velechranu propojenou s ostatními, aby Kotlinu odřízli a z její chranové sítě vysáli všechnu moc. Arlen se přemístil k jedné z nich, aby ji odpálil, ale když se odhmotnil, napadl ho jadrnský princ a ovládl jeho mysl. Četl si v jeho vzpomínkách a myšlenkách jako v otevřené knize. Záhy znal vše, co Arlen věděl, cítil a plánoval. Když se mu výbušniny přece jen podařilo odpálit, velechrana byla zničena a Arlen zabil mozkovce i jeho měňavce. Další dvě noci novoluní přežila Kotlina hlavně díky Rojervi a Reeně. Arlen byl natolik zraněn a vysílen, že se vzpamatoval až třetí noci. Toto novoluní Kotlina přečkala, ale ztráty byly příliš velké.
Následuje společná část všech viz níže.

Společná část Jardira a Inevery:

Také u Krasijců se novoluní odehrávalo podobně. Démoni využili bitvu jako zástěrku a tajně budovali velechrany, ale Inevera, která stála se synem na hradbách a boje pozorovala, měla dobrý výhled a viděla to, co Jardir se šarúmy vidět nemohli. Dala manželi zprávu a Jardir se vydal k nejbližší velechraně a mozkového démona zabil mnohem snadněji než Arlen. Také Krasijci ubývání přežili, byť se značnými ztrátami.
Následuje společná část všech.

Společná část všech:

Po novoluní se Arlen rozhodl vyřešit svůj dávný spor s Jardirem jednou provždy. Ala (tj. země) není pro oba dost velká. Přemístil se do Rizonu, navštívil Abbana a dal mu dopis pro Jardira, ve kterém ho vyzývá k domin šarúmu (tj. souboj na život a na smrt). Jardir přijal.

Souboj se konal chvíli před soumrakem na vrcholu holé skály a vidělo ho jen sedm svědků na každé straně. Síly obou byly poměrně vyrovnané, ačkoli Jardir měl trochu navrch. Pak ale slunce zapadlo a Arlen načerpal síly. Sebral Jardirovi kopí a zahodil jej přes okraj útesu. Pak došlo na sharusahk. Jardir byl v pěstním souboji lepší, ale Arlen zase spoustu úderů mohl vykrýt odhmotněním. Nakonec se na Jardira vrhnul a shodil je oba z útesu. Pád ale nezabil oba dva, protože jeden z nich se dokázal zachránit odhmotněním.

Zanechat komentář