Tetovaný

Archiv pro kategorii: ‘Knižní reálie’

Jak ji vyprávěl Keerin: Věk nevědomosti – raná doba, kdy lidé neznali chrany, přesto ale byli s démony v rovnováze, protože jich ještě nebylo tolik a nemohli zabít všechny lidi do jednoho. Lidé žili, jak se dalo. Přizpůsobovali se, učili se, jak před démony skrývat jídlo a dobytek a jak se jim vyhýbat, schovávali se v dírách v zemi.   Číst dále …

Rubrika: Knižní reálie

V Krasii se muž posuzoval podle počtu jizev, které měl, a počtu alagai – démonů, které zabil. Věřili, že jim smrt v alagai´šaraku zajistí místo po boku Everama. Skoro všichni krasijští muži nad šestnáct let byli válečníci. Jen několik málo byli damové, duchovní, v Krasii rovněž světští vůdcové. Žádné jiné povolání se nepovažovalo za úctyhodné. Ten, kdo se   Číst dále …

Rubrika: Knižní reálie

VESNICE: Tibbetská Říčka – osada přibližně o 900 obyvatelích, Arlenův domov. Lidé zde drží pospolu, v případě napadení démony neváhají přispěchat na pomoc při odklízení trosek, nebo nabízení útočiště přeživším. Nikdo z vesničanů nikdy nebyl dál, než na den, dva cesty od domova. Skoro všechny stavby byly ze dřeva, s kamennými základy a doškovými střechami proloženými šindeli s chranami.   Číst dále …

Rubrika: Knižní reálie

Jadrnci jsou démoni, kteří každou noc povstávají z Jádra země. Mohou povstat pouze ze země nepokryté dlažebními kameny či dřevěnými prkny. Chvíli jim trvá, než se plně zhmotní, těm velkým to trvá déle; jako první se zhmotňují ohniví, píseční a polní démoni – to jsou ty menší druhy. Poté začnou pátrat po kořisti. Lidé se před   Číst dále …

Rubrika: Knižní reálie

Poselství Poselství je nesmírně nebezpečné povolání. Poslové doprovázejí lidi a karavany, cestují mezi městy a vesnicemi a vyměňují zásoby a poštu. S sebou vozí cestovní chranový kruh, tak velký, aby se jím dala obehnat kára a ještě něco navíc, ale musí samozřejmě také ovládat chraničaření. Mají i základní znalosti léčitelství, což je pro ně nezbytné, jelikož   Číst dále …

Rubrika: Knižní reálie