Tetovaný

ARLEN (TETOVANÝ) nebojácný chlapec, který se vždy toužil démonům postavit. Po tragické smrti své matky, kterou dává za vinu svému otci Jephovi, utíká z domova. V hradišti Miln se vyučí na chraničáře, aby se mohl stát poslem, najít ztracené bojové chrany a navrátit lidem odvahu.
Jeph Sedlák – Arlenův bázlivý otec. Dobrý muž, milující svou rodinu, avšak příliš zbabělý na to, aby ji chránil před démony vlastníma rukama, což mu Arlen nedokáže odpustit.
Silvy – Arlenova matka.
Ragen – posel, který přijel do Tibbetské Říčky a ihned si získal Arlenův obdiv a stal se jeho vzorem. Žije v Milnu se svou manželkou Elissou. Čestný, odvážný, šlechetný a upřímný muž. Vždycky byl náchylný se rozesmát a nechoval v sobě žádnou zášť, ale zároveň vyžadoval respekt a dal člověku najevo, kde je jeho místo.
Elissa – Ragenova manželka, původně šlechtična. Žena laskavá, mateřská a starostlivá, která v Arlenovi od první chvíle viděla syna. Dlouho jí bylo mateřství odpíráno, ale nakonec se přece jen dočkala dcerky i syna.
Keerin – dobrý žonglér, ale mizerný společník na cestách. Strašpytel a chvástal.
Selia „Jalová“ – starostka Tibbetské Říčky, rázná žena, která nestrpí žádné hlouposti, ale spravedlivá a moudrá.
Rusco „Vepř“ – hokynář z Tibbetské Říčky. Původně vlastně pochází ze Svobodných měst, ale poté, co si jednou zažil několikadenní cestu s poslem přes les a otevřenou krajinu bez ochrany a přístřeší dobře chraněných zdí domů, se rozhodl zůstat v Tibbetské Říčce. Všichni v Říčce nosili k Vepřovi své zboží, ať už to bylo obilí či látky, nábytek nebo nářadí. Vepř to převzal, spočítal a přidělil zákazníkovi body, aby si mohl v hokynářství nakoupit jiné věci. Je mazaný, zámožný a tak trochu šejdíř. Není divu, že ho obyvatelé Říčky nemají zrovna v lásce. Má dvě dcery, Dasy a Catrin.
Jardir – celým jménem Ahmann asu Hoškamin am´Jardir. První válečník Krasie.
Abbanchaffit (příslušník podřadné kasty) a obchodník, se kterým se Arlen v hradišti Krasie spřátelil a který ho naučil místním zvyklostem i jazyku.

LEESHA zdálo se, že laskavá a starostlivá Leesha vyrůstající v zámožné rodině, obdařená nesmírnou krásou a zaslíbená nejžádanějšímu chlapci ve vesnici, má vše, po čem jen může dívka toužit. Přesto nebyla šťastná. Její panovačná matka ji týrala slovně i fyzicky a její snoubenec Gared ji zostudil před celou vesnicí. Útočiště našla u staré kořenářky Bruny, která jí předala všechnu svou moudrost a umění kořenářství.
Elona – Leeshina matka. Vypočítavá, prospěchářská žena, která Leeshu týrala. Nebylo žádným tajemstvím, že Elona chtěla syny, a jak Leesha, tak její otec snášeli její pohrdání za to, že jí to nesplnili. Ernyho ve skutečnosti nemilovala, ale jeho peníze jí byly dobré dost.
Erny – Leeshin otec, bázlivec, který nikdy nezvýší hlas. Zámožný člověk – vyráběl kvalitní papír, po kterém byla ve Svobodných městech velká poptávka. Často s Leeshou utíkali do tiskařské dílny, aby měli chvilku pro sebe bez neustálých výčitek Elony.
Gared – nejhezčí kluk z Drvoštěpské Kotliny, vysoký a svalnatý, o dva roky starší než Leesha, která mu byla zaslíbená. Žárlivý, hrdý a chvástavý.
bába Bruna – prastará kořenářka, která přežila svého manžela, děti i vnoučata. Poloslepá bába, která se sotva šourala, ale pořád dokázala křičet tak, že jí bylo slyšet přes celou vesnici, a když se rozlítila, oháněla se sukovicí neuvěřitelně rázně a přesně. Všichni se jí báli, ale Leesha poznala její moudrost a starostlivost o raněné skrytou za nadávkami a nevrlostí a vstoupila k ní do učení.
Smitt – starosta Drvoštěpské Kotliny, kterému ve vesnici patřila krčma a hokynářství. Všichni se shodovali na tom, že umí velet, přestože on se nikdy do velení nijak nehrnul, raději nechával na lidech, ať si své problémy řeší sami.

ROJERpo útoku démonů ve třech letech přišel o oba rodiče a pár prstů na ruce. Vychovává ho žonglér Arrick v hradišti Angiers a žonglérství učí i Rojera. Zmrzačená ruka mu učení ztěžuje, ale i přesto umí výborně hrát na housle, které se mu brzy stanou zbraní i štítem.
Arrick „Libohlas“ – mistr žonglér a herold Jeho Milosti vévody Rhinebecka Třetího, strážce lesní pevnosti, nositele dřevěné koruny a pána celého Angiers. Takto nabubřele se představil, když jej Rojer viděl poprvé. Je to zbabělec a sukničkář a částečně jeho vinou přišel Rojer o rodiče, přesto se nakonec ukáže, že v něm ještě kapka odvahy zbyla.

Rubrika: Tetovaný

Zanechat komentář