Tetovaný

Děj ve zkratce:

Příběh dvou chlapců – Arlena a Rojera a dívky Leeshy se točí kolem strachu, tmy a démonů. Každou noc démoni „jadrnci“ povstávají z Jádra a útočí na lidská obydlí. Lidé nemají proti démonům účinnou zbraň vyjma jediné – mohou se jen schovávat za magickými chranami – symboly, jimiž jadrnci neproniknou.

Arlen, chlapec toužící po svobodě, opouští domov a hledá v troskách minulosti tajemství, jak se démonům postavit. Laskavá Leesha se stává zručnou kořenářkou a objevuje, že umění léčitelství dokáže nejen uzdravovat, ale i zraňovat. Rojerovi v dětství démoni zabili rodiče a zmrzačili ruku, avšak stává se žonglérem a svou hrou na housle dokáže očarovat nejen lidská srdce.

Cesty tří hrdinů se proplétají a všichni společně přispívají k vytržení lidstva z letargie. Ukazují jim svět za chranami, navrací jim boj za svobodu a odvahu čelit noci.

Děj podrobně:

– tzn. POZOR SPOILERY!!!

Tyto příběhy tří hlavních hrdinů se odehrávají víceméně současně. Poté následuje část, kdy se jejich cesty setkají.

Arlen

Do Tibbetské Říčky přijíždí posel Ragen s žonglérem Keerinem zrovna v den, kdy její obyvatelé pomáhají při odklízení trosek domů po útoku démonů. Mladý Arlen se s poslem spřátelí a on mu vypráví o Svobodných městech, která Arlen vždy toužil spatřit.

Jednoho večera se strhne bouře, která s sebou přinese i dřívější setmění. Arlenova matka Silvy uvízne na dvoře plném démonů, avšak nikdo, kromě Arlena jí nepřispěchá na pomoc. Jeho otec Jeph, ochromen hrůzou, zůstává stát v bezpečí za chranami. Silvy je těžce raněná, ale společně se synem přečká noc ve chraněném výběhu. Ráno ji Arlen s Jephem naloží na káru a odjíždí do vzdálené vesnice ke kořenářce Mey ve snaze zachránit Silvyn život. Jejich snaha je však marná a Silvy na cestě umírá. Arlen se pohádá s otcem, dává mu za vinu matčinu smrt a utíká do lesa. Sám si do hlíny nakreslí chranový kruh a poprvé čelí útoku démonů tak, jak mu čelí jen poslové – sám, v divočině a tváří v tvář děsivým jadrncům. Chrany ho ochrání, avšak v jedné chvíli se obrovskému skalnímu démonovi podaří Arlena seknout do zad, přestože přitom sám přišel o ruku. Arlen dostává horečku a byl by zemřel, kdyby nenarazil na Ragena s Keerinem, kteří se zrovna vraceli z cest do Milnu. Zbaví Arlena infekce a on je nakonec přesvědčí, aby ho vzali s sebou do hradiště. Jednoruký démon je jim každonočním zuřivým společníkem toužícím po pomstě.

V Milnu se Arlen seznamuje s Ragenovou manželkou Elissou a setkává se dokonce i s vévodou Euchorem. Poté co mu Ragen podá hlášení z cest, snaží se Arlenovi sehnat místo nejdříve u cechu poslů, pak u cechu chraničářů, ale bez úspěchu. Všichni se stejně jako vévoda starají jen o vlastní kapsu. Nakonec Arlena přijme starý mistr Cob, který sám býval významným poslem a nyní vlastní chraničářskou dílnu. Arlen se stane jeho učněm na sedm let.

Jakmile se Arlen naučil číst, bylo skoro nemožné od knihy ho odtrhnout, tolik prahl po informacích. Brzy se díky němu Cobova dílna stává vyhlášenou a jejich práci si najímají nejbohatší rodiny ve městě, včetně vévody, který je nechává chranit jeho knihovnu. Arlen tak získává doživotní přístup k tisícům vzácných svazků. A tak Arlen studoval, chranil, cvičil se v boji s kopím a jízdě na koni, a našel si i kamarády a dívku Mery. Přes ostré námitky Elissy i Mery se Arlen stal poslem. Námitky přerostly v neshody a hádky a Arlen opouští svůj druhý domov i všechny drahé a vydává se do neznáma.

V příštích třech letech se Arlen věnoval prozkoumávání „ztracených teček na mapě“. Peníze, které si vydělal poslovstvím, padly na průzkumné výpravy, které ho někdy odvedly i několik dnů daleko od nejbližší cesty. V troskách města Anocha Slunce v Krasijské poušti objevil ztracené bitevní chrany. Získal chraněné kovové kopí. S touto mocnou zbraní Arlen konečně porazil svého každonočního společníka – velkého Jednorukého skalního démona.

Okamžitě zamířil do hradiště Krasia, aby se se svým objevem podělil s místními válečníky. Krasijci považují cizince za zbabělce, ale Arlen si zde vybudoval jakýsi respekt, když po boku s krasijskými muži mnohokrát bojoval v Labyrintu. Dokonce získal náklonnost jejich vůdce Jardira, prvního válečníka, ovšem všemu byl konec v momentě, kdy mu Arlen ukázal chraněné kopí. Jardir jej zradil a byl by ho i zabil, kdyby v očích jeho mužů nepůsobil Arlen jako válečník. Vzali mu kopí a nechali ho tedy napospas poušti a démonům jen s jedním měchem vody. Jediným štěstím bylo, že u sebe vždy nosil kožený měšec s bylinkami, chraničářskou soupravu a sešit s chranami. Byť s obtížemi, přece jen se Arlen dostal do Oázy Úsvitu, kde se zotavil ze zranění a přemýšlel, co dál. Toužil mít zbraň, kterou by mu nikdo nemohl sebrat. S pomocí svého chraničářského vybavení si proto vytetoval bojové chrany na tělo a začal s démony bojovat holýma rukama. Dokonce ochutnal jejich maso. Stal se z něj Tetovaný.

Leesha

Leesha pochází ze zámožné rodiny v Drvoštěpské Kotlině, její otec Erny má tiskařskou dílnu a vyrábí papír pro Svobodná města. Její matka Elona jí však neustále ztrpčuje život a Erny je příliš zbabělý na to, aby se jí postavil.

Jedné noci démoni prorazili chrany a ve vesnici vypukl požár. Ráno všichni obyvatelé spěchají hasit domy, aby se požár nerozšířil do celé vesnice. Zástupy raněných ošetřuje místní hubatá kořenářka Bruna se svou ne zrovna talentovanou učednicí Darsy. Když Darsy popletla bylinky, Bruna jí uštědřila pár tvrdých ran sukovicí a poslala ji pryč. A tak se Leesha ani nenadála a už zaujala její místo. Míchala masti, vařila lektvary, drtila bylinky podle Bruniných pokynů. S ošetřováním raněných pomáhala i v příštích dnech a stará kořenářka poznala, že má pro léčitelství cit. Když Leeshu Gared (její snoubenec) zostudil před celou vesnicí svou lží, Bruna se jí zastala. Leesha dokonce našla odvahu vzepřít se své matce, přestože jí za to Elona dala pořádný výprask. Ze strachu, že bude nucena provdat se za Gareda, utíká k Bruně. Druhého dne Bruna před celou vesnicí očistí Leeshinu pověst a prohlásí ji za svou učednici. Dokonce i Erny se konečně vzchopí a srovná svou nevěrnou ženu do latě.

Sedm let učení Leeshe uteklo jako voda. Přebrala všechnu péči o nemocné a Bruna jí už neměla co učit. Když jednou přijel posel s dopisem od kořenářky Jizell z Angiers s prosbou o pomoc při léčbě komplikovaného případu, bylo rozhodnuto, že Leesha odjede do Angiers osobně.

Rojer

Rojerovi jsou tři roky. Je synem krčmáře Jessuma a jeho ženy Kally v malé vísce zvané Říční Most. Jednoho dne do vesnice přijíždí posel Geral a žonglér Arrick z hradiště Angiers a ubytují se v Jessumově hostinci. Ale již po večeři démoni prorazí chrany, protože je místní chraničár Piter dostatečně neopravil, jelikož se místo toho soustředil na chranění mostu, aby udělal dojem na vévodu Rhinebecka, který měl brzo přijet. Rojerův otec a posel Geral zemřou v boji, zatímco Arrick odstrkuje Kally na stranu a sám se běží schovat do úkrytu pod podacími dveřmi v kuchyni. Rojer přišel o tři prsty, Kally je ošklivě zraněná, ale ještě stihne syna podat Arrickovi a žádá, aby se o něj postaral.

O sedm let později se z Rojera stal slibný žonglér, zatímco z jeho mistra Arricka se pomalu ale jistě stávala troska nasáklá vínem. Přestože Rojer kvůli své zmrzačené ruce nebyl schopen pořádně žonglovat a neuměl moc dobře zpívat, dokázal si lidi získat svou brilantní hrou na housle. Avšak čím více rostla jejich popularita, tím více rostl i zájem ostatních žonglérů házet jim klacky pod nohy. V Angiers už pro ně nebylo zcela bezpečno, a tak se vydali na cestu do okolních vesnic. Jednoho večera někde mezi Angiers a vesničkou Cvrčkova Strouha, chráněni jen Geralovým cestovním kruhem, začali zpívat a hrát na housle, aby zahnali strach a smutek. S údivem tak zjistili, že Rojer dokáže svou hrou na housle démony jaksi očarovat – buď odehnat, nebo uklidnit tak, že jen tupě civí. Netrvá dlouho a toto umění zachrání Rojerovi život. Jeho mistr se totiž jiného večera na opuštěné cestě opije a v záchvatu vzteku vyhodí Rojera za chranový kruh mezi démony. Vzápětí si uvědomí, co udělal. Lesní démon se už už sápal na Rojera, když se Arrick vzpamatoval, netvora odstrčil a sám přitom přišel o život. Chranový kruh byl narušen, takže Rojer musel hrát na housle celou noc a dívat se přitom na to, co zbylo z jeho mistra.

Následuje společná část:

Následující dva roky se Rojer potuloval od vesnice k vesnici, avšak nakonec ho kroky zavedly zpátky do Angiers. Pár měsíců vystupoval se starým mistrem Jaycobem, ale po jednom představení je přepadl žonglér Jasin se svými kumpány, kterého si Rojer znepřátelil. Jaycob z potyčky nevyvázl živý a Rojer byl na tom zle. Strážní ho odnesli do špitálu kořenářky Jizell, kde se o něj stará Leesha. Netrvalo dlouho a Rojer se zotavil. Avšak při svém pobytu ve špitále se zakoukal do Leeshy přestože byla přibližně o 10 let starší než on. Když potom dostala dopis z Drvoštěpské Kotliny, že tam vypukla rozsáhlá úplavice, Rojer se nabídl, že ji doprovodí domů.

V noci na cestě je ochránil Rojerův poslovský kruh, avšak na opuštěné cestě číhá nebezpečí i ve dne. Rojera s Leeshou přepadli tři lapkové. Rojera zbili, Leeshu znásilnili. Vzali jim koně, chranový kruh, všechno, co mělo nějakou cenu. S blížícím se soumrakem se šance na jejich přežití zmenšovaly. Leesha, neschopná vzpamatovat se z prožitého utrpení, se choulila v slzách, a Rojer si nevěděl rady, co si počít v lese uprostřed noci bez chranového kruhu. V poslední chvíli jim zachránil život Tetovaný muž a nabídl jim místo u svého ohně. Ačkoli se ho bála, Leesha Tetovaného přemluvila, aby je doprovodil do Drvoštěpské Kotliny.

Během cesty se všichni trochu sblížili. Leesha se snažila poznat lépe člověka pod chranami Tetovaného, avšak když už se zdálo, že se jí to daří, že spatřila chlapce, který zemřel v poušti, aby se zrodil Tetovaný, Arlen se vzápětí stáhl zpátky do sebe a zatvrdil své srdce vůči ní.

Drvoštěpská Kotlina hořela. Mnoho mrtvých a ještě více nemocných. Chrany většiny domů byly slabé a hrozilo, že vesnice nepřežije další noc. Leesha se ihned ujala vedení a povzbuzení chabé morálky. Tetovaný přiměl drvoštěpy k boji. Celý den chranil sekery, hole, oštěpy a další zbraně a společně připravovali plán bitvy. Do večera přebudovali vesnici na bojiště.

Démoni nečekali odpor. Lidé konečně nalezli odvahu k boji, když v rukou třímali chraněné zbraně. Leesha ošetřovala zraněné, Rojer odpuzoval démony houslemi. Tetovaný bojoval.

Bitva o Drvoštěpskou Kotlinu přinesla mnohé změny. Avšak velké změny měly brzy nastat po celé zemi. Protože v daleké Krasijské poušti se táhly řady tisíců mužů zahalených v černé látce, každý v rukou kopí s bojovými chranami, vedeni mužem, který jel v čele celý v bílém. Říkali mu Šar´dama Ka, Osvoboditel.

Rubrika: Tetovaný

Zanechat komentář