Tetovaný

Děj ve zkratce:

Do světa, který každou noc sužují útoky krvelačných démonů, se opět navrací odvaha. Dávno ztracené bojové chrany – magické symboly, s nimiž lze démony nejen odehnat, ale i zabít, byly z temných trosek minulosti vyneseny zpět na světlo.

Události po Bitvě o Drvoštěpskou Kotlinu nabraly rychlý spád. Její hrdinové – tajemný tetovaný muž, kořenářka Leesha a žonglér Rojer – nachází stále nové a nové způsoby chranění a učí vesničany bojovat s démony. A nejen muži, dokonce i ženy se zde chápaly zbraní. Není divu, že Kotlina začala přitahovat pozornost.

Ahmann Jardir vyvedl krasijské vojsko z pouště a putuje na sever ve víře, že on je tím vyvoleným, který sjednotí rozprášené lidstvo a povede ho do války s démony.

Po světě se nám najednou toulají dva Osvoboditelé – na jihu a na severu – avšak pouze jeden z nich se sám považuje za toho pravého. Lidé jsou konečně vytrženi z letargie a válka je na spadnutí. Jaká válka to ale bude? Válka mezi lidmi, nebo válka s démony?

Děj podrobně:

– tzn. POZOR SPOILERY!!!
Příběh Jardira je vyprávěn ve dvou časových liniích – přítomnost a minulost.

Jardir

Minulost:

Jardirovi bylo devět, když ho krasijští válečníci jeho kmene odebrali matce, aby ho odvedli do bojové školy (tzv. šaraje). Společně s Jardirem odvedli také o rok dva staršího Abbana a chlapci si slíbili, že si budou navzájem pomáhat při výcviku.

Samotný výcvik nebyl žádný med, ale život v šaraji už vůbec ne. Chlapci museli čelit neustálému utlačování, ponižování a bití ze strany starších učňů, jakož i ze strany učňů ostatních kmenů. Hned prvního dne si Jardir stačil najít nepřítele v nejsilnějším chlapci v šaraji – Hasikovi, který mu později při výcviku zlomil ruku. Při ošetřování zlomeniny se Jardir seznamuje s Ineverou, učednicí na damu´ting (to jsou kořenářky a věštkyně). I přes zranění se Jardir věnoval výcviku naplno, a brzy po uzdravení si budoval čím dál větší respekt. Než mu bylo jedenáct, už byl na začátku fronty na kaši, o jejíž pořadí se tvrdě bojovalo. Ve dvanácti mu bylo dovoleno poprvé pohlédnout na Labyrint. Ale když se jednou učili běhat po vysokých úzkých zdech a můstcích Labyrintu, Abban spadl a zlomil si obě nohy. Uzdravil se, avšak kulhání mu zůstalo a byla silně ohrožena jeho budoucnost coby válečníka. Jardir naproti tomu dělal velké pokroky. Byl nejsilnější, nejrychlejší i nebystřejší ze všech učňů a brzy povýšil na velitele skupiny. Svého prvního démona zabil už ve dvanácti letech a vysloužil si tak černý kaftan válečníka. Byl však ještě příliš mladý, takže místo toho byl poslán na dalších pět let studia k damům, a poté svou čerň oblékl již jako kai´šarúm (tj. kapitán). Pak se stal Prvním válečníkem, sjednotil rozhádané krasijské kmeny tím, že z každého pojal jednu ženu za manželku.

Když do Krasie přišel Arlen, Jardir hned poznal, že to není žádný zbabělý seveřan. Nechal ho bojovat po svém boku v Labyrintu, spřátelil se s ním. Arlen v příštích dvou letech do Krasie přijížděl a odjížděl, bojoval v Labyrintu, učil se jazyku a získal si u Krasijců respekt. Jednou se vrátil s chraněným kopím. Bylo to kopí samotného Kadžiho, prvního Osvoboditele, opatřené bitevními chranami. Inevera Jardira přesvědčovala, aby Arlena zabil, kopí si vzal a prohlásil se za Šar´damu Ka, Osvoboditele, a Jardir ke své nekonečné hanbě poslechl. Nechal Arlena napospas poušti a vyrazil v čela armády válečníků na sever, vybaven chraněnými zbraněmi.

Současnost:

Jardir coby Šar´dama Ka – Osvoboditel táhne na sever, by si podmanil Žírné kraje. Jeho armáda snadno obsadila hradiště Rizon. Severské chlapce posílá na výcvik krasijských válečníků, ženy si berou krasijští muži. Nutné zlo. Krasijci takto postupně zabrali celý rizonský venkov. Jardir poté obrátil svůj zrak k Osvoboditelově Kotlině. Pověsti o údajném Osvoboditeli, Tetovaném muži, který seveřanům dal do rukou chraněné zbraně, v něm vyvolaly zvědavost a rozhodl se, že se tam vydá se svými padesáti nejlepšími válečníky a chaffitem Abbanem. Netušil, že on sám je stejně jako Tetovaný sledován démonskou elitou – dvěma jadrnskými princi – mozkovými démony.
Následuje společná část Jardira, Leeshy a Rojera viz níže.

Tetovaný, Leesha, Rojer

Po bitvě se toho v Osvoboditelově Kotlině mnoho změnilo. Vesnice byla opravena a mnoho nových domů i přibylo, protože se do města začali stěhovat lidé z dalekého okolí. Táhla je tam vidina Osvoboditele. K Arlenově pramalé radosti mnozí skutečně věřili, že on je Osvoboditel, který je sjednotí a zbaví démonského moru. Ale ať chtěl nebo nechtěl, pro lidi byl hrdinou, stejně jako Leesha a Rojer. Leesha už se v chraničení vyznala téměř stejně dobře jako v kořenářství (vymýšlela stalé nové a důmyslnější způsoby chranění) a společně s Tetovaným studovala démony a učila drvoštěpy bojovat s nimi efektivněji. Rojerovo umění ovládat démony hrou na housle se také těšilo velkému obdivu a měl dokonce několik učedníků, byť zatím nepodávali kdovíjak skvělé výsledky.

Ačkoli Tetovaný horlivě popíral, že je Osvoboditel, objevovaly se u něj podivné schopnosti díky démonské magii, která do něj při boji s jadrnci pronikala skrze jeho tetování a díky tomu, že kdysi jedl démonské maso. Zpočátku se to projevovalo pouze na jeho nadlidské síle a vytrvalosti, dokonalých smyslech a zrychleném hojení ran, avšak nyní se objevily potíže. Cítil, jak ho chrany odpuzují, podobně jako démony. V noci se dokonce dokázal rozplynout v mlhu, stejně jako démoni, když mizí do Jádra nebo z něj naopak povstávají. Svěřil se Leeshe a Rojerovi, že se bojí, že se z něj stává víc a víc démon.

Jednoho dne do Kotliny dorazili uprchlíci z hradiště Rizonu. Byly jich stovky, a další přicházeli. Byl mezi nimi i posel Marick, díky němuž lidé cestu otevřenou krajinou přežili. Všichni tvrdili, že hradiště Rizon dobyli Krasijci. Tetovaný věděl, že je to ale jen začátek. Věděl, že po Rizonu bude následovat hradiště Lakton a Osvoboditelova Kotlina. Ihned začal dělat patřičná opatření. Učil Kotliňany šarusahk (krasijský pěstní souboj) a s Leeshou a Rojerem se připravoval na odjezd do Angiers jakmile roztaje sníh. Potřebovali vévodu přesvědčit, aby odložil spor s vévodou milnským a upnul se na společnou obranu.

V Angiers je ubytovala Leeshena přítelkyně kořenářka Jizell. Zpráva o Tetovaném muži se od městských bran do paláce dostala rychle a hned ráno na dveře špitálu bušili vojáci. Druhého dne se dostavili do paláce na slyšení. Zatímco Tetovaný a Rojer jsou předvoláni před vévodu Rhinebecka, Leeshu odvádí stranou vévodova matka Araine. Leesha brzy zjistí, že to ona je na skutečném slyšení, ne Rojer s Arlenem, protože Araine udílí rozkazy svému oddanému účetnímu, který je tlumočí vévodovi coby rady a návrhy. Ať tak či tak, výsledky obou slyšení se shodovaly: do Kotliny budou vysláni vévodští chraničáři, aby se naučili bitevní chrany, uprchlíci z Rizonu budou rozptýleni do okolních vesnic a vévoda jim poskytne ochranu a prostředky na přežití, a Tetovaný se vydá do Milnu s angierskou pečetí, aby se u vévody Euchora dovolával Dohody (společném tažení proti narušitelům). Ještě téhož večera se Tetovaný loučí s Rojerem a Leeshou a vyráží na cestu do města, které mu bylo po několik let domovem. Měl v úmyslu předat bitevní chrany svému bývalému mistru Cobovi, vyřídit slyšení u vévody a pak zamířit do Tibbetské Říčky předat chrany i jim.

Leesha a Rojer se mezitím vrátili do Kotliny a už cestou potkávali uprchlíky z Laktonu, kteří se ze strachu z dobytí jejich hradiště vydali za zvěstmi o Tetovaném. Ihned tedy začali připravovat půdu pro další rozšíření vesnice.

Reena

Reena žila na statku v Tibbetské Říčce se svým otcem Harlem, starší sestrou Beni, jejím mužem Lucikem a s jejich dětmi. Bylo jí 24 let.

Jednou pozdě odpoledne za nimi na statek přijel Cobie Rybář, rádoby posel Rusca Vepře, se zprávou o smrti Lucikova otce. Beni s Lucikem se rozhodnou odstěhovat k Lucikově matce. Tím Reenu vyděsili k smrti. Její nejstarší sestra Ilain před lety utekla z domu s Jephem Sedlákem (Arlenovým otcem; Reena byla Arlenovi zaslíbená), protože jí Harl noc co noc zneužíval. Když byla pryč, otec se upnul na Beni, a Reena se bála, že když teď bude Beni a Lucik pryč, nebude nic, co by Harlovi bránilo zneužít i ji.

Cobie si Reenu chce vzít, ale o tom Harl nechce ani slyšet. Cobie za Reenou tajně chodil a plánoval, že si ji odvede, ale Harl je přistihl a Cobieho málem zabil. Poté už se Cobie neukázal. Reena za ním v zoufalství utíká ze statku v naději, že spolu uprchnou z vesnice, avšak když ho najde, zjistí, že Cobie ze strachu z Harlova hněvu ztratil zájem, a pobízí Reenu k odchodu. Vtom ale narazí na Harla, který uštval koně jen aby Reenu odvedl zpátky domů. Jenže vidina návratu k dosavadnímu stylu života v Reeně něco zlomí. Vzepře se otci a strhne se rvačka, ve které Harl zabije Cobieho a Reena vzápětí nato ubodá otce jeho loveckým tesákem. Se zakrváceným nožem stále v ruce a celá vyděšená jakýmsi zázrakem doběhne na Jephův statek ještě než padne tma. V té chvíli se zhroutí a upadá do šoku a apatie.

Hned ráno je celá vesnice na nohou. Příbuzní Cobieho Rybáře prahnou po pomstě a chtějí Reenu na místě pověsit. Zabrání jim v tom starostka Tibbetské Říčky Selia, která svolává vesnickou radu, aby Reenu řádně soudila. Přestože se Reena nevzpamatovala z těžkého šoku a nemohla se hájit sama, rada ji obvinila z vraždy a odsoudila k trestu smrti. Druhého večera je přivázána ke kůlu na Návsí a ponechána noci.
Následuje společná část Tetovaného a Reeny viz níže.

Společná část Jardira, Leeshy a Rojera:

Půda pro rozšíření vesnice byla vyčištěná od stromů, teď ji ještě zbývalo vyčistit i od démonů. Kotliňané vyrazili do nočního boje a netušili, že zpovzdálí je pozorují oči krasijského vůdce Jardira a jeho bojovníků. Až doteď považoval seveřany za zbabělou chásku, ale tady je viděl nadšeně pobíjet démony. Když se k nim Krasijci připojili, brzy bylo po bitvě. Oba národy se setkaly tváří v tvář. Nebýt Leeshiny duchapřítomnosti, nejspíš by došlo k další bitvě. Leesha pozvala Jardira do vesnice a obě strany začaly pomalu poznávat zvyklosti té druhé. Jardira Leesha naprosto uchvátila a zatoužil si ji vzít za manželku. Začal se jí dvořit a nabídl jí sňatek. Ačkoli Leesha musela uznat, že je pohledný, nemohla zapomenout na jeho způsoby a válečné tažení. Souhlasila ale, že s ním odjede do Rizonu, aby lépe poznala jeho lid, jazyk a mravy, a až se vrátí, rozhodne se, zda si ho vezme.

V Rizonu Jardir přikázal svým poddaným chovat se k hostům s náležitou úctou, ale jen k pramalé radosti Inevery, která vedle sebe rozhodně nehodlala strpět sokyni. Dal´šarúmům (krasijským válečníkům) také nebylo dvakrát po chuti bojovat s démony po boku cizinců, ba dokonce cizinek, avšak smířili se s tím lépe než Inevera. Na její rozkaz se dokonce jedna z jejích poddaných pokusila Leeshu otrávit. Poté ale nastalo novoluní a mysl Leeshy i Inevery ovládl mozkový démon. Skrze jejich ústa dal Jardirovi ultimátum. Musí si vybrat jednu z nich, ta bude jeho jedinou Dživou Ka (první manželka) a druhá žena přijde o život. Pak ale chrany na Jardirově koruně přerušili spojení démona a obě ženy se probraly. Strhl se boj, na jehož konci Jardir prohnal kopí lebkou mozkového démona.

Leesha nakonec, ačkoli nerada, definitivně Jardirovu nabídku k sňatku odmítla, jelikož nechtěla být jen jednou manželkou z mnoha, a vrátila se zpět do Kotliny. Jardir, ačkoli slíbil, že Kotlina zůstane nedotčena, pokračoval ve válečném tažení na hradiště Lakton.

Společná část Tetovaného a Reeny:

Tetovaný dorazil z Milnu do Tibbetské Říčky zrovna ve chvíli, kdy byla Reena vydána napospas démonům. Před zraky celé vesnice démony zabil, a pak značně rozhořčen začal vesničanům spílat. Vyzval městskou radu, která ji odsoudila, k boji s démony. Když ho poslechli, na oplátku jim dal bojové chrany. Poté, co ji její vlastní lidé odsoudili k smrti, rozhodla se Reena vesnici opustit a společně s Tetovaným se toulat po divočině a zabíjet démony. Opatřila si otcův lovecký tesák chranami a brzy propadla radosti a vzrušení z boje. Stala se z ní divoká šelma. Cestovala s Arlenem už několik týdnů a on ji učil o způsobech boje s démony a jejich slabinách. Avšak i těm dvěma se postavil do cesty jadrnský princ – mozkový démon se svým promněnlivým démonem. Jadrnský princ ovládl Reeninu mysl a měňavci nařídil vzít na sebe její podobu. Najednou před Tetovaným stály dvě naprosto stejné Reeny. Arlen se ale vrhl na mozkového démona, který byl zvyklý bojovat pouze skrze svého měňavce, takže ho útok zaskočil. Náhle pocítil strach a bolest a chtěl utéct do Jádra. Ale Tetovaný se odhmotnil také a promísil se s démonem na cestě do Jádra. Navzájem si propátrávali mysli v myšlenkovém souboji, ale Arlen nakonec zvítězil a jadrnského prince zabil. Ale v jeho myšlenkách spatřil, co Jádro může nabídnout. Miliony, ba miliardy démonů. A Arlen poprvé propadl beznaději. Cítil, že ho Jádro volá a užuž se chtěl spustit stezkou dolů, když na něj Reena zavolala, aby ji neopouštěl. Arlen se vzpamatoval a vrátil se zpátky na povrch. Reena mu řekla, že ho bude vždy podporovat, a Arlen Sedlák se jí zaslíbil.

Rubrika: Pouštní kopí

Zanechat komentář