Tetovaný

Jak ji vyprávěl Keerin:

Věk nevědomosti – raná doba, kdy lidé neznali chrany, přesto ale byli s démony v rovnováze, protože jich ještě nebylo tolik a nemohli zabít všechny lidi do jednoho. Lidé žili, jak se dalo. Přizpůsobovali se, učili se, jak před démony skrývat jídlo a dobytek a jak se jim vyhýbat, schovávali se v dírách v zemi.

Objevení písma – lidé zjistili, že některé znaky dokážou jadrnce odrazit. Cvičili se v chraničaření, zlepšovali se a neustále objevovali nové a nové chrany, až někdo objevil jednu, která dokázala démony ne jen odrazit, ale zranit.

Věk osvoboditele: 1. válka s démony – Osvoboditel byl člověk, jehož povolal Stvořitel, aby vedl vojska lidí. Démoni nebyli zvyklí, aby s nimi lidstvo bojovalo. Bránili se tvrdě, ale s Osvoboditelem v čele lidé vítězili. Zlepšovali magii i taktiku, dožívali se vyššího věku a rostl jejich počet, zatímco počet démonů klesal. Až jednoho dne se démoni přestali objevovat. Za celou historii světa neminula noc bez jadrnců, ale nyní tak plynula noc za nocí. Mnozí věřili, že válečné ztráty démonů byly tak velké, že ten boj vzdali a hrůzou bez sebe se krčí v Jádru. Osvoboditel o tom pochyboval. Ale jak míjely měsíce a po netvorech nebylo ani stopy, začala se jeho vojska rozpadat. Lidstvo se z vítězství nad jadrnci radovalo celá léta. Ale jak plynula léta bez společného nepřítele, lidská soudržnost se začala bortit, až se rozpadla úplně. Poprvé lidé bojovali jeden proti druhému. Jakmile vzplanula válka, všechny strany povolávaly Osvoboditele, aby je vedl. On však odmítl bojovat proti lidem a opustil zemi. Lidské plémě se rozšířilo široko daleko a pokrylo celý svět. Věk Osvoboditele se chýlil ke konci.

Věk vědy – byl největším časem lidstva. Lidé hodně zjistili o tom, jak svět funguje, o medicíně a strojích, ale zároveň zapomněli na magii, ba co hůř, zapomněli na jadrnce. Za tři tisíce let už nikdo nevěřil, že kdy vůbec existovali. Proto nebyli připraveni, když se vrátili. Během staletí, kdy svět na démony zapomněl, znásobili svůj počet. A pak, jedné noci před třemi sty lety, povstali z Jádra v obrovském počtu, aby si svět dobyli zpět. Celá města byla zničena té první noci, kdy jadrnci slavili svůj návrat. Muži se bránili, ale ani ty největší zbraně věku vědy proti démonům nic nezmohly. Věk vědy se nachýlil ke konci a vlády se ujal věk zkázy. Začala druhá válka s démony.

Věk zkázy: 2. válka s démony – válka trvala celá létaa lidé byli bez ustání hromadně vražděni. Bez Osvoboditele se nemohli jadrncům rovnat. Přes noc padly velké národy a nahromaděné znalosti věku vědy shořely za skotačení ohňových démonů. Učenci zoufale hledali v troskách knihoven nějaké řešení. Věda neposkytla žádnou pomoc, ale nakonec nalezli spásu v odděleních, kde kdysi bývaly pohádky a pověry. Lidé začali neuměle kreslit do hlíny symboly, které jadrnce zadržely. Ty starodávné chrany byly stále mocné, jen třesoucí se ruce, které je kreslily, často dělávaly chyby, za které se draze platilo. Ti, kteří se to naučili, shromáždili kolem sebe další lidi a za dlouhých nocí je bránili. Z těchto mužů se stali první chraničáři.

Rubrika: Knižní reálie

Zanechat komentář